Arbetsgivare

När en medarbetare dricker för mycket eller tar droger 


Få frågor verkar vara så laddade och svåra att hantera som misstanken om att en medarbetare dricker för mycket eller använder droger. 


Tänk om jag har fel? När ska jag ta upp det? Hur lägger jag upp det första samtalet? Har jag över huvud taget rätt att lägga mig i en medarbetares alkoholvanor? 


Ja. Du har både rätt och skyldighet att lägga dig i.

Tidiga tecken på missbruk är till exempel att medarbetaren kommer ofta för sent och har en ojämn arbetsprestation. 

Den anställde kan upplevas vara retlig, nedstämd och håglös och vara borta från jobbet ofta men inte så länge varje gång. 

Andra tecken är att det luktar sprit och abstinens i form av svettningar och darrighet. 


Ett företag eller en verksamhet som har en anställd med missbruksproblem får nästan alltid stora kostnader för frånvaro,

misstag och försämrade kundrelationer. Kollegor upplever kanske irritation och besvikelse över att ingenting görs. 

m det finns en policy agerar du utifrån den. I policyn bör det också finnas en åtgärdsplan. 


Betona konsekvenserna för den anställda om planen inte följs.


Om din medarbetare behöver hjälp att komma ur sitt beroende är medarbetaren välkommen till oss på Vårnäs. 


Du kan ringa oss för konsultation på 0151-51 81 90

 

Under full sekretess hjälper vi till att utreda graden av missbruk och förslag på åtgärder och behandling. 

Om du som arbetsgivare vill, och din medarbetare samtycker, får du gärna vara med vid första mötet. 

Du har nu handlat på det sätt som förväntas av dig som arbetsgivare. 


Ansvaret för rehabiliteringen ligger nu hos den anställde själv.